Thuja Smaragd wys 80-100cm kopana

Wysokość rośliny
Detal
Detal

Thuja “Smaragd”– w przeciągu 10 lat osiąga 2 m wysokości, przy niewielkiej średnicy. Docelowo może osiągnąć 3 m wysokości i nawet 1 m szerokości. Utrzymuje soczystą barwę również w okresie zimowym. Dobrze czuje się w słonecznych stanowiskach, ale dobrze znosi też zacienienie. Preferuje żyzne gleby, luźne, wapienne. Są wrażliwe na susze.